Bouwnieuws november 2020

Nieuwsbrief Plaza West 3 november 2020

Zoals u op de foto kunt zien krijgt Plaza West steeds meer vorm.
Graag geven wij u via deze weg weer een update over de stand van zaken en de ontwikkelingen op de bouwplaats.

Werkzaamheden gebouw 1 & 6

We zijn nog steeds druk bezig met de afbouw van gebouw 1 en 6. Met het demonteren van de steigers, komen de gebouwen in zijn geheel tevoorschijn en wij zijn trots op het resultaat. Op dit moment voeren we binnenin de woningen vooral afbouwwerkzaamheden uit, zoals stuc-, tegel- en schilderwerk. We verwachten dat we rond april 2021 de woningen kunnen opleveren. 

Daarnaast zijn we ook bezig met het treffen van voorbereidingen, om straks aan het einde van dit jaar een start te maken aan het werk in de openbare ruimte, rondom de gebouwen van Plaza West. Denk hierbij aan beplanting, groenstroken en parkeerplaatsen.

Werkzaamheden gebouw 5

De ruwbouw van Blok 5 is bijna gereed, we verwachten half november. We zijn hier nu volop bezig met het metselwerk en de afbouw van de gevels. Daarna gaan we binnenin het gebouw aan de slag met onder andere stuc-, tegel- en schilderwerk. Met het afbreken van de steigers per verdieping komt ook dit gebouw langzaam in zijn vorm tevoorschijn. We verwachten dat gebouw 5 rond juni 2021 wordt opgeleverd.

Infrawerkzaamheden rondom gebouwen afgerond

Naast onze bouwwerkzaamheden aan gebouw 1, 5 en 6, hebben we de afgelopen periode ook een aantal infrawerkzaamheden uitgevoerd zoals het aansluiten van de riolering en het aanbrengen van nutsvoorzieningen. Omdat er voor het uitvoeren van deze werkzaamheden enkele oude funderingsresten verwijderd moesten worden, gingen deze werkzaamheden helaas niet altijd geruisloos voorbij. Inmiddels hebben we deze werkzaamheden rondom de gebouwen afgerond, waarmee we weer een stukje dichterbij het eindresultaat komen!

Transport 

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen.

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij verwachten dat we de komende periode op zaterdagen tussen 07:00 en 14:30 uur aan het werk zijn en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken.

Verhuur woningen Plaza West

Deze maand is de verhuur van de woningen in Plaza West van start gegaan. Wanneer u interesse heeft om hier te wonen of op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen m.b.t. de verhuur, dan kunt u zich inschrijven via de projectwebsite www.hureninplazawest.nl.

Op deze website vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen en waar u terecht kunt met overige vragen over de verhuur.

Communicatie en vragen over Plaza West

Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl.