Bouw mee aan Haarlems Sportakkoord

Op woensdag 25 september is er een bijeenkomst over het lokaal Sportakkoord. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en andere geïnteresseerde organisaties zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan dit akkoord. Wethouder Merijn Snoek hoopt op de komst van zo veel mogelijk verschillende partijen: “Met elkaar sporten is een belangrijke pijler van de Nederlandse samenleving. Daarom blijven we in Haarlem investeren in onze sport”. 

De wethouder is van mening dat het lokaal Sportakkoord bijdraagt aan een goede samenwerking binnen de sport en het versterken van de sportstructuur. Het doel is dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk Haarlemmers en Spaarndammers met elkaar kunnen sporten.

Heeft u ideeën?

Er zijn al veel ideeën verzameld voor het Haarlems Sportakkoord. Sportformateur Martin van der Gugten, die het akkoord voorbereidt: “Deze ideeën zijn nog niet in beton gegoten. Op 25 september kunnen sportaanbieders en organisaties buiten de sport input leveren of met nieuwe initiatieven komen. Dé kans om iets te betekenen voor de sport in Haarlem!” Organisaties die zich aansluiten bij het Haarlems Sportakkoord kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van hun sportplannen.

De bijeenkomst vindt plaats bij SV Alliance ’22 op 25 september van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie is te vinden op www.sportsupport.nl/sportakkoord. Via deze site kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.