Links afslaan vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel

Terugkoppeling Verkeersplan Knelpunt 6: Tijdelijk mogelijk maken linksaffer vanaf Brouwersvaart op Zijlsingel

Op de bewonersavond van 13 oktober en via mailcontact is voorgesteld om het linksaf-slaan vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel mogelijk te maken. Op dit moment kun je vanaf de Brouwersvaart alleen rechtdoor rijden of rechtsaf slaan. Deze situatie is een aantal jaren geleden ingevoerd. De bewoners die vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel willen gaan, moeten nu via de Raaksbruggen een lus te maken om hun route in de richting Zijlweg of Kinderhuissingel verder te vervolgen.

Deze verkeersbeweging (links afslaan vanaf de Brouwersvaart richting Zijlvest) wil de gemeente ontmoedigen.

Deze optie is onderzocht en hierover is contact gezocht met de Gemeente. De Gemeente geeft aan dat (tijdelijk) linksaf-slaan vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel niet gewenst is, omdat dit een grote impact zal hebben op de capaciteit en de doorstroming van het kruispunt de Raaks.

Bij groen licht moeten alle andere verkeerslichten van het kruispunt op rood gezet worden om het linksaf-slaan mogelijk te maken. Dit is vanuit de doorstroming en zeker ook de (fiets)veiligheid niet wenselijk.

Belijning op de raaksbrug om U-bochten te voorkomen

De Gemeente heeft ook aangegeven dat de route die nu gevolgd wordt, een soort van U-bocht maken op de bruggen om zo toch linksaf te kunnen slaan, ongewenst is. Deze beweging conflicteert met de regeling van de verkeerslichten en met ander (fiets)verkeer dat dan groen krijgt. Om de verkeersveiligheid te vergroten, is de Gemeente voornemens om belijning aan te brengen, zodat duidelijker wordt dat het maken van de U-bocht niet de bedoeling is. Omdat het gaat om belijning waar geen enkele verkeersregel mee wijzigt, is een verkeersbesluit niet nodig en zal de Gemeente deze ook niet nemen.

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt belijning aangebracht

Wanneer bovenstaande exact uitgevoerd gaat worden is op dit moment nog niet bekend, maar zodra er meer bekend is zullen we U hierover informeren.

Conclusie

De huidige situatie zal gehandhaafd blijven en de Gemeente zal belijning aanbrengen om de verkeersveiligheid (met name fietsverkeer) te verbeteren. Dit betreft echter een tijdelijke situatie die sterk zal verbeteren als de toekomstige inrichting van de Raaksbruggen wordt uitgevoerd. Bij dit plan zal het linksaf slaan vanaf de Brouwersvaart ook weer mogelijk worden.