Verkeersplan Leidsebuurt

Zoals is vermeld in de Leidsebuurtkrant, heeft de wijkraad het bureau BVA verkeersadviezen opdracht gegeven een verkeersplan voor de Leidsebuurt te maken. Het was de bedoeling dit plan aan de wijk te presenteren op de jaarvergadering van de wijkraad op 6 april. De wijkraad wil namelijk weten of er draagvlak is voor deze verandering en of er aanpassingen nodig zijn. De jaarvergadering van 6 april gaat waarschijnlijk niet door vanwege het coronavirus. Er loopt nog een discussie met de verkeersdeskundigen en BVA ten aanzien van de Westergracht, maar je kunt een conceptversie van het verkeersplan alvast downloaden en inzien.

De concrete problemen waarvoor het verkeersplan een oplossing biedt zijn onder meer:

  • Als je op de rijweg loopt, is het niet altijd meteen duidelijk waar de auto’s vandaan kunnen komen, omdat de verkeersstromen niet logisch en eenduidig zijn. Sommige straten zijn tweerichtingsverkeer, sommige eenrichtingsverkeer en in sommige straten wordt de richting onderbroken en andersom gezet.
  • Sommige straten zijn ingericht als woonerf maar zijn het niet en aan sommige woonerven kun je niet zien dat ze dat zijn.
  • Het eenrichtingsgebod wordt in veel straten veelvuldig genegeerd. Die situatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door van het ontbreken van een eenrichtingsregime op aansluitende wegen.
  • Als de slagbomen bij de spoorovergang op de Westergracht dicht zijn, ontstaan lange wachttijden op de Westerstraat door de wachtrij op de Westergracht. Het wachtende verkeer op de Westerstraat blokkeert hierbij de doorgang van het fietsverkeer.

Na een onderzoek is BVA Verkeersadviezen met een plan gekomen om verreweg de meeste straten eenrichtingsverkeer te maken. Dit plan is inmiddels bekeken door verkeersdeskundigen van de gemeente Haarlem. Nu is het tijd om ook de bewoners van de Leidsebuurt te betrekken en na te gaan of er voldoende draagvlak voor dit plan is en of er nog verbeterpunten zijn.

Op een nader te bepalen dag zal het plan gepresenteerd worden tijdens de jaarvergadering van de Wijkraad.


One thought on “Verkeersplan Leidsebuurt

Comments are closed.