Raadscommissievergaderingen donderdag 11 juni

Op 11 juni vergaderen commissie Beheer en commissie Bestuur om 17.45 uur. Commissie Beheer vergadert in de Zijlpoort en commissie Bestuur vindt plaats in de raadzaal. Vanwege de coronamaatregelen mag bij beide vergaderingen geen publiek aanwezig zijn.

Agenda Commissie Beheer
Agenda Commissie Bestuur

Inspreken

Op 11 juni is er in commissie Beheer geen spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen). Op 18 juni is die mogelijkheid er wel.
Bij de commissie Bestuur kunnen insprekers om ongeveer 19.20 uur inspreken over punten die niet op de agenda staan (‘spreektijd voor belangstellenden’). 
Daarnaast kan er ingesproken worden bij de punten die op de agenda staan: aanmelden als inspreker.

Vragenhalfuurtje

Voorafgaand aan de beide commissievergaderingen is er een plenair vragenhalfuurtje van 17.00 tot 17.30 uur. Dit vindt fysiek plaats in de Zijlpoortzaal. De commissie Bestuur start vervolgens in de raadzaal om 17.45 uur. Het vragenhalfuur komt in plaats van de rondvraag tijdens de commissievergaderingen.

Live volgen van de vergaderingen

U kunt niet fysiek aanwezig zijn bij de commissievergaderingen en/of het plenaire vragenhalfuurtje. U kunt alle vergaderingen zowel live als achteraf volgen via haarlem.notubiz.nl.