Volgende stap in de ontwikkelvisie Zijlweg

De ontwikkelvisie Zijlweg kan in de raadscommissie Ontwikkeling worden besproken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 11 februari 2020 besloten. De visie heeft tot 7 oktober 2019 ter inzage gelegen. Er zijn 28 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast.

Aanpassingen

Veel van de reacties sluiten aan bij de reacties die zijn gegeven tijdens de meedenk en informatieavonden en zijn reeds in de visie verwerkt, of worden als aandachtspunt meegenomen. De inspraak heeft tot een aantal kleine aanpassingen geleid. De informele fietsroute over het Houtmanpad wordt aangeduid als wandelroute. In de visie is opgenomen dat er een alternatieve fietsroute over het landje van boer Piet gaat. Ook wordt nog meer aandacht besteed aan de voetganger. In overleg met de bewoners is een andere invulling ontworpen voor het boekensteungebouw op de hoek bij de brandweer. Een totaaloverzicht van de aanpassingen is opgenomen in de nota van beantwoording.

Bewonersbijeenkomsten

Op 17 en 24 april en 9 mei vorig jaar werden in de bibliotheek locatie Centrum informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten in deze fase van het proces leidden tot inzichten over wat belangrijk is voor bewoners. Met name groen, verkeer en verkeersveiligheid zijn reden voor zorg. Aan groen is door de visie heen veel aandacht besteed. Dat geldt ook voor verkeer. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit voorstellen tot verbeteringen zijn gekomen. Dat er iets gedaan moet worden wordt erkend in de visie en is een belangrijke voorwaarde bij verdere uitwerking.

Woningen toevoegen en de stad beter maken is mogelijk

Samen met Kuiper Compagnons en de bewoners is een visie tot stand gekomen waarin groei kan samen met het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. Woningen toevoegen en de stad beter maken is mogelijk, maar wel moet worden ingezet op voorzieningen en economie. Ook zal Haarlem West goed bereikbaar moeten blijven voor automobilist, fietser en wandelaar.

Hoe nu verder

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er op termijn in het algemeen uit kan gaan zien. Voor een bepaald perceel of gebied zijn meer nauwkeurige uitwerkingen nodig en wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Meer informatie leest u op www.haarlem.nl/zijlweg.

Van haarlem.nl