Verslag bewonersvergadering 13 oktober

Tijdens de bewonersvergadering van 13 oktober 2021 zijn de wijkraadsleden aangesteld door de bewoners. De winst- en verliesrekening over 2020 is ter inzage aangeboden. En het verkeersplan is gepresenteerd aan de bewoners, waarbij een groot aantal aspecten van het verkeersplan is besproken. Het was een lange discussie, waarbij een groot aantal punten naar voren kwam. De door de bewoners voorgestelde aanpassingen aan het verkeersplan zullen door Bureau BVA nader onderzocht worden. Eind november zal er naar verwacht een nieuwe versie van het verkeersplan beschikbaar zijn.

Download hier het verslag van het verkeersplan.