Vergaderingen van de wijkraad

De wijkraad vergadert een keer per maand op de eerste woensdagavond van de maand in het Badhuis. De eerstvolgende vergadering is woensdag 1 september 2021. Heb je iets te bespreken met de wijkraad en wil je langskomen? Stuur een mailtje naar wijkraad@leidsebuurt.nl.

Open data op de kaart

Parkeerzone’s, hondenlosloopplaatsen, bomen op gemeentegrond, kunstwerken duikerputten en Niet Gesprongen Explosieven. Als je wilt weten wat zich waar in de buurt bevindt kun je terecht bij kaart.haarlem.nl/app/maps. Erg handig. Er is ook een overzichtskaart met veel lagen.

Terugkoppeling informatieavond verkeersplan

Op 15 maart 2021 was er een informatieavond over het verkeersplan voor de Leidsebuurt. Tijdens die bijeenkomst en ook per mail hebben bewoners van de Leidsebuurt gereageerd op het plan. Het was een drukbezochte avond met veel nuttige reacties, iedereen bedankt! Wil je weten wat de wijkraad heeft gedaan met deze reacties en wat er in de komende tijd gaat gebeuren? In het document Algemene terugkoppeling Verkeersplan kun je lezen wat er besproken is tijdens de informatieavond en wat de volgende stappen zijn.