Terugkoppeling informatieavond verkeersplan

Op 15 maart 2021 was er een informatieavond over het verkeersplan voor de Leidsebuurt. Tijdens die bijeenkomst en ook per mail hebben bewoners van de Leidsebuurt gereageerd op het plan. Het was een drukbezochte avond met veel nuttige reacties, iedereen bedankt! Wil je weten wat de wijkraad heeft gedaan met deze reacties en wat er in de komende tijd gaat gebeuren? In het document Algemene terugkoppeling Verkeersplan kun je lezen wat er besproken is tijdens de informatieavond en wat de volgende stappen zijn.

Mobiliteitsbeleid: inspraakronde gestart

De gemeente wil dat Haarlem een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad is. In het Mobiliteitsbeleid legt de gemeente vast hoe dit doel in de komende jaren gerealiseerd wordt. In het beleidsplan wordt voorrang gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. Om inwoners van Haarlem de mogelijkheid te geven op het plan te reageren is er een inspraakronde.